Güzel Meyveler

Malatya Yaş Kayısı Pazarı

Malatya Hacihalil Kayısısı

Kayısı, Malatya ilinin üretim, dış ticaret ve istihdam açısından en önemli ürünüdür. Dünya kayısı üretiminin yaklaşık %16’sı Türkiye’de, yaklaşık %11’i ise Malatya’da üretilmektedir. Malatya Kayısısı, Türkiye ve Avrupa’da coğrafi işaret almış ve böylece kendi pazarını koruma ve büyütme anlamında önemli bir adım atmıştır. Malatya yılı ihracatının tutar olarak %43’ü kuru meyve ve mamulleri oluşturmakta, %2.5 oranında ise yaş meyve ve sebze ile meyve-sebze mamulleri oluşturmaktadır. Yaş ve Kuru Kayısı bu gelirde önemli bir paya sahiptir.

 

Dünya’da üretilen kayısının önemli bir bölümü yaş kayısı olarak tüketilmektedir. Malatya’nın özellikle kuru kayısıdaki üretim ve ihracatı, yaş kayısı pazarında daha az pazar payı almasının sebepleri arasında sayılabilir.

 

Bunun dışında yaş kayısıda soğuk zincir kurulmasındaki zorluklar, pazar bağlantılarının yeterince kurulamamış olması, özellikle coğrafi işarete sahip olmanın avantajının kullanılması amacıyla yeterli organizasyonun kurulamamış olması diğe sebepler arasında sayılabilir.

 

Raporda incelendiği üzere, Türkiye yaş kayısı ticareti bağlamında en önemli sorunlarından birinin ürün birim fiyat satış miktarının istenilen düzeyde olmaması, diğerinin üretim veriminin düşük olmasından kaynaklı olarak dolaylı olarak ihracatta pazar payının düşük olmasıdır. İkincil derecede önemli diğer bir sorun ise son yıllarda, gerek yaş kayısı olsun gerek kuru kayısı olsun, kayısı üretiminde önemli artışlar gösteren İspanya, Özbekistan ve Tacikistan’ın önümüzdeki yıllarda pazar paylarındaki değişimin Türkiye’ye olası olumsuz etkileridir.

 

Kayısı ithalatının %67’sini gerçekleştiren Avrupa kıtası ülkelerine, gerek yakınlık olsun gerek aranan nitelik ve kalite standartlarını sağlamak açısından Türkiye’nin önemli deneyimleri mevcuttur. Avrupa pazarında Türkiye’nin en önemli rakipleri yine Avrupa ülkeleri olarak öne çıkmakta, bu açıdan Avrupa ülkelerinde pazar payını koruma açısından yeni stratejiler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, zamanla ithalat miktarları artan başta Hindistan olmak üzere Çin, Japonya gibi gelişmiş ve gelişmekte olan Asya ülkelerinde pazar payını artırıcı çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

 

Bu raporda, dönem ortalamaları ile  dönem ortalamaları üzerinden yaş kayısı üretim ve ticaretinde dünyadaki trend incelenecek, rapor sonunda önemli rakip ve potansiyel pazarlar hakkında kısaca bilgi verilecektir.

 

Böylece kayısımızın dünya pazarında daha iyi noktalara gelmesi amacıyla ihracatçılarımıza yol göstermesini temenni ediyoruz

 

 

Malatya Kaş Kayısı Pazarı, Malatya Kayısı Pazarı, Malatya Kaysısı, Malatya Mevsimlik Kayısı Alışı, Malatya Şire Pazarı Esnafları, Malatya Sofralık Kayısı, Sezonluk Meyveler